مهناز افضلی

بازیگر
مهناز افضلی در سال 1342 در قصر شیرین متولد شد. همسر وی «حسن پورشیرازی»، بازیگر می باشد. دوره دو ساله بازیگری را در یکی از آموزشگاه های بازیگری تهران گذراند. بازی در نمایش های آماتوری را از سال 1357 تجربه کرد. همچنین بازی در سینما را از سال 1365 با فیلم «گزارش یک قتل» کاری از «محمدعلی سجادی» آغاز کرد.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر زمین آسمانی
۳ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پرستار شب
۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر گزارش یک قتل
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر سفر به هیدالو
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر بازی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر عشق شیشه ای
۴.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر آن سوی آینه
۶.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر توفان شن
۶ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر آخرین بندر
۵ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر اشک و لبخند
۱ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر سوء ظن
۹.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر عبور از غبار
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما