گارث دیویس

کارگردان
گارث دیویس (Garth Davis) کارگردان، نویسنده و فیلمبردار استرالیایی است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر بالای دریاچه
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر شیر
۷.۲۱ /۱۰

از مجموع ۲۱۹۵ رای

امتیاز شما