امیرعلی کاظمی

بازیگر

پوستر سرنوشت سازان
۷.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر اسب سفید پادشاه
۵.۶۸ /۱۰

از مجموع ۲۶۰ رای

امتیاز شما
پوستر بچه های آسمان
۷.۷۵ /۱۰

از مجموع ۷۹۶۳ رای

امتیاز شما