رضا طاهری

بازیگر, دستیار تدارکات, حمل و نقل

جشنواره-فیلم-فجر-40جشنواره-فیلم-فجر-40
پوستر گروگان
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سلام سرزمین من
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مریم و مانی
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر برادر کشی
۷.۴۷ /۱۰

از مجموع ۱۹ رای

امتیاز شما
پوستر غزل
۷.۶ /۱۰

از مجموع ۲۵ رای

امتیاز شما
پوستر زندگی خصوصی
۶.۴ /۱۰

از مجموع ۱۲۱ رای

امتیاز شما
پوستر گروگان
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما