اکبر احمدی

بازیگر, خوشنویسی

اکبر احمدی متولد 1333 تهران، دیپلم. از جمله فعالیت های وی می توان به خواننده سروده های انقلابی، بازیگری، گویندگی روی فیلم های مستند در دهه 60 را اشاره کرد. از دیگر کارهای وی دوره بازیگری و فن بیان را در واحد نمایش رادیو زیر نظر استاد حمید سمندریان بوده است. از جمله کارهای بازیگری او فیلم پرونده، دادشاه، سرزمین آرزوها، چشم شیشه ای، مجسمه و... و سریال و تله فیلم راهیان نور، همشهری، رقص پرواز، ولایت عشق، بچه های خیابان، سرزمین کهن، روشنتر از خاموشی و... بوده است.

۲۹ بهمن ۱۳۳۳ (۶۷ سال )
پوستر مجسمه
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر معادله
۳.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر آقای رئیس جمهور
۷.۳۶ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر سرطان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر چشم شیشه ای
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر معما
۱۰ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر پرونده
۹ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر سرزمین آرزوها
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر عروسک
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر محکومین بهشت
۸.۴ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر شام عروسی
۵ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر فراری
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر آخر بازی
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر شب روباه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر هفت گذرگاه
۸.۹۳ /۱۰

از مجموع ۹۴ رای

امتیاز شما
پوستر پاییز بلند
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دادشاه
۶.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر عصیانگران
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پهلوان در قرن اتم
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما