رضا متقیان

نویسنده, دستیار کارگردان

پوستر تعقیب سایه ها
۶ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر مرگ گرگها
۸.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما