احمد افسانه به آیین

کارگردان, تهیه کننده

احمد افسانه متولد 1370 تهران است. وی فعالیت هنری را سال 1324 با بازی در نمایش «انتقام» آغاز کرد و از آن پس فعالیتش را در تئاترهای «گوهر و کشور» ادامه داد. او سال 1329 با مشارکت هوشنگ امیرفضلی دفتر سینمایی «صحرافیلم» و سال 1339 دفتر سینمایی «چهارپر» را تأسیس کرد. افسانه فعالیت در سینما را سال 1335 با تهیه فیلم «دزدان معدن» به کارگردانی حسین امیرفضلی تجربه کرد.

پوستر دزدان معدن
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شد شد، نشد نشد
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شد شد، نشد نشد
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما