فریده گلشن

بازیگر

جشنواره-فیلم-فجر-40جشنواره-فیلم-فجر-40
پوستر آسمان خاکی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر روزگار جوانی
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر نطفه شوم
۴.۱۸ /۱۰

از مجموع ۳۸ رای

امتیاز شما