فریده گلشن

بازیگر

پوستر آسمان خاکی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر روزگار جوانی
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر نطفه شوم
۴.۱۸ /۱۰

از مجموع ۳۸ رای

امتیاز شما