سهی بانو ذوالقدر

کارگردان, نویسنده, بازیگر

عکس‌های سهی بانو ذوالقدر

مهدي پاکدل و سهي بانو ذوالقدر در فیلم تمشک
پوستر موج سوم
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر جاده شهریار
۳.۵۴ /۱۰

از مجموع ۱۳ رای

امتیاز شما
پوستر آتن
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر خداحافظی طولانی
۵.۷۷ /۱۰

از مجموع ۳۲۳ رای

امتیاز شما
پوستر دایناسور
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر نفس گرم
۵.۳۸ /۱۰

از مجموع ۱۳ رای

امتیاز شما
پوستر آهنگ دو نفره
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر جدایی نادر از سیمین
۷.۹۳ /۱۰

از مجموع ۹۲۷۱ رای

امتیاز شما
پوستر مصلحت
۵.۵۶ /۱۰

از مجموع ۲۵ رای

امتیاز شما
پوستر وارش
۶.۳۱ /۱۰

از مجموع ۱۰۶ رای

امتیاز شما
پوستر سپید به رنگ مروارید
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر من دیه گو مارادونا هستم
۶.۸۶ /۱۰

از مجموع ۹۷۴ رای

امتیاز شما
پوستر دل شکسته
۷.۱۹ /۱۰

از مجموع ۴۰۰۳ رای

امتیاز شما
پوستر صداهای خاموش
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر صداهای خاموش
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما