ایرج صغیری

کارگردان, نویسنده, بازیگر

ایرج صغیری، فارغ التحصیل ادبیات از دانشگاه فردوسی مشهد است. وی فعالیت هنری را با تئاتر و نگارش داستان های کوتاه آغاز کرد.

پوستر بالابان
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر عروسی خوبان
۵.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر این گروه محکومین
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر میجر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مدرسه رجایی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سفر غریب
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر سفر غریب
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر سفر غریب
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر جهیزیه ای برای رباب
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما