ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سهراب

اطلاعات کاربر
نام و نام خانوادگیسهراب
درباره منعباس آقاجانی متولد 1358 کرج. وی در چندین کار بازیگری فعالیت داشته که از جمله آنها می توان به: اعتراف، نمایش پهلوان یوسف، تله فیلم یه جو غیرت، سریال خاطرات مشترک، سرزمین کهن، آن روی سکه و... اشاره کرد. همچنین اولین فعالیت او نمایش اعتراف برای انجمن نمایش اسلامشهر بوده است. او همچنین در سال 1379عضو انجمن نمایش اسلامشهر، نمایش های پهلوان یوسف و اعتراف تا سال 1384 بوده است.