ثریا بکیاسا

بازیگر

ثریا بکیاسا متولد 1323 در تهران است. وی فعالیت سینمایی خود را از سال 1338 با فیلم می‌میرم برای پول آغاز کرد.

پوستر می میرم برای پول
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آرامش قبل از طوفان
۴ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر آفت زندگی یا مرفین
۴ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بچه های محل
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ستارگان می درخشند
۴ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر عشق بزرگ
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر یک قدم تا مرگ
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر اهریمن زیبا
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دختر ساری
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دختر کوهستان
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر فرار
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مردها و جاده ها
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مسافری از بهشت
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر وحشت
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر سرکش
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر گل های گیلان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر لذت گناه
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر نیرنگ دختران
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر خوشگل خوشگلا
۸.۸۹ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر دزد بانک
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر شهر بزرگ
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شیرمرد
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر نبرد غول ها
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر همه سر حریف
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ایستگاه ترن
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر حسین کرد
۵.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر رانندگان جهنم
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر قهرمان دهکده
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر کلید بهشت
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر گنجینه سلیمان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مأمور دو جانبه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر جاده زرین سمرقند
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر خوشگل و قهرمان
۱ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر ولگردان ساحل
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دختر عشوه گر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شکار شوهر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر قوس و قزح
۸.۳۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر ماجرای شب ژانویه
۳ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مرد حنجره طلایی
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر پهلوان پهلوانان
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر تهران می رقصد
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ضرب شست
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر نعره گرگ ها
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آینه زمان
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر فریاد انسانها
۲ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر کمربند زرین
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ماجرای یک دزد
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر نوبر اصفهان
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر اتل متل توتوله
۶ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر خردجال
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر محبوب بچه ها
۷.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر هلوی پوست کنده
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر کوثر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بسترهای جداگانه
۸ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر پا برهنه ها
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر فردای باشکوه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر قربانی هوس
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر تعطیلات داش اسمال
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر هفت دختر برای هفت پسر
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر کوه زاد
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر جهنم زیر پای من
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر کلاه مخملی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مزد خونین
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما