ابوذر پورمحمدی

تهیه کننده
ابوذر پورمحمدی تهیه کننده ایرانی است.

عکس‌های ابوذر پورمحمدی

ابوذر پورمحمدی بر روی فرش قرمز فیلم «نفس» در کاخ سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر شیار 143
۶.۹۹ /۱۰

از مجموع ۱۰۱۳ رای

امتیاز شما
پوستر هرماس
۶.۱۱ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر نفس
۶.۶۷ /۱۰

از مجموع ۶۴۰ رای

امتیاز شما