کوروش کوشان

بازیگر, دستیار کارگردان

کورش کوشان متولد 1326 در تهران. فوت: نهم اردیبهشت 1381 به دلیل ابتلا به سرطان ریه در سالزبورگ اتریش. پنج ساله بود که برای اولین بار در صحنه ی کوتاهی از فیلم افسون گر به کارگردانی پدرش اسماعیل کوشان ظاهر شد و پس از آ‎ن در اکثر فیلم هایی که پدرش کارگردانی یا تهیه می کرد بازی کرد. برخی از فیلم هایی که در آن بازی کرد عبارتند از: غفلت (علی کسمایی)، شاهین طوس ( کریم فکور، با همکاری اسماعیل کوشان، عروس دجله(نصرت الله محتشم)، امیرارسلان نامدار، یوسف و زلیخا، قزل ارسلان، پسر امیرارسلان (شاپور یاسمی)،برهنه خوشحال (عزیز رفیعی) و عروس فراری (اسماعیل کوشان). آخرین فیلمش نسخه ی دوم امیرارسلان نامدار به کارگردانی پدرش بود که در آن دستیاری او را نیز بر عهده داشت. ...

ادامه مطلب

بیوگرافی کوروش کوشان

کورش کوشان متولد 1326 در تهران. فوت: نهم اردیبهشت 1381 به دلیل ابتلا به سرطان ریه در سالزبورگ اتریش. پنج ساله بود که برای اولین بار در صحنه ی کوتاهی از فیلم افسون گر به کارگردانی پدرش اسماعیل کوشان ظاهر شد و پس از آ‎ن در اکثر فیلم هایی که پدرش کارگردانی یا تهیه می کرد بازی کرد. برخی از فیلم هایی که در آن بازی کرد عبارتند از: غفلت (علی کسمایی)، شاهین طوس ( کریم فکور، با همکاری اسماعیل کوشان، عروس دجله(نصرت الله محتشم)، امیرارسلان نامدار، یوسف و زلیخا، قزل ارسلان، پسر امیرارسلان (شاپور یاسمی)،برهنه خوشحال (عزیز رفیعی) و عروس فراری (اسماعیل کوشان). آخرین فیلمش نسخه ی دوم امیرارسلان نامدار به کارگردانی پدرش بود که در آن دستیاری او را نیز بر عهده داشت. او در بیست سالگی برای ادامه ی تحصیل به اتریش رفت و دکترای روان پزشکی گرفت. سپس فعالیت در همین رشته را ادامه داد و دیگر هیچ گاه به فعالیت مجدد در سینما فکر نکرد.

پوستر غفلت
۴ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شاهین طوس
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر امیرارسلان نامدار
۲.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر برهنه خوشحال
۴ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر عروس فراری
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر امیرارسلان نامدار
۹.۱۴ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر گل خشخاش
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر امیرارسلان نامدار
۹.۱۴ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما