گلی اکبری

بازیگر

پوستر آخرین ملکه زمین
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مجنون لیلی
۴.۶۳ /۱۰

از مجموع ۲۷ رای

امتیاز شما