فریبا حیدری

بازیگر

جشنواره-فیلم-فجر-40جشنواره-فیلم-فجر-40
پوستر زن بابا
۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر شوک
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما