احمد ابراهیمی

بازیگر, فیلمبردار, دستیار فیلمبردار
احمد ابراهیمی متولد 1323، دارای مدرک دیپلم است. وی فعالیت سینمایی را به عنوان دستیاری فیلمبردار فیلم «چشمه عشاق» به کارگردانی صمد صباحی آغاز کرد. وی 10 مرداد 1387 دار فانی را وداع گفت. روحش شاد و یادش گرامی.
پوستر آخرین پرواز
۶ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر سه ناقلا در ژاپن
۹.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر برهنه تا ظهر با سرعت
۷ /۱۰

از مجموع ۲۵ رای

امتیاز شما
پوستر دل خودش می خواد
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر دایره مینا
۷.۰۶ /۱۰

از مجموع ۳۳ رای

امتیاز شما
پوستر گودال
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر جای امن
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شطرنج باد
۴ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر زنبورک
۵.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر زن باکره
۵.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر سر گروهبان
۴.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر ستارخان
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر پستچی
۶.۲۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر رسوای عشق
۳ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر درختان ایستاده می میرند
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دزد سیاهپوش
۵.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر حاتم طائی
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر نبرد غول ها
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دنیای پول
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر چشمه عشاق
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آتش و خاکستر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر پول خارجی
۵ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر سوته دلان
۷.۴۲ /۱۰

از مجموع ۲۷۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر شمارش معکوس
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر تنگنا
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر حمله خرچنگها
۵.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر بوعلی سینا
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر بن بست
۶ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر ملکوت
۹.۰۹ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر طبیعت بی جان
۷.۱۷ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر سربداران
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر سیزده گربه روی شیروانی
۴.۶۹ /۱۰

از مجموع ۱۳ رای

امتیاز شما
پوستر دایره مینا
۷.۰۶ /۱۰

از مجموع ۳۳ رای

امتیاز شما
پوستر خنده در باران
۳.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر سلطان
۵.۹ /۱۰

از مجموع ۱۳۶ رای

امتیاز شما
پوستر طوطیا
۶ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر زنبورک
۵.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر اعتراض
۷.۴۸ /۱۰

از مجموع ۲۹ رای

امتیاز شما
پوستر طوطیا
۶ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر فرزند صبح
۴ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر سارای
۹.۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر سه کارآگاه خصوصی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ماهی ها در خاک می میرند
۹.۱۸ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر قربانی هوس
۹ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر رخساره
۷.۷۱ /۱۰

از مجموع ۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر مصائب شیرین
۴.۹۹ /۱۰

از مجموع ۲۴۳۹ رای

امتیاز شما
پوستر ملکوت
۹.۰۹ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما