معصومه اسکندری

بازیگر
معصومه اسکندری در سال 1304 در شهر بجنورد متولد شد. وی مادر «محمدرضا سرهنگی»، تهیه کننده می باشد. بازی در تئاتر را از سال 1320 به طور پراکنده تجربه کرد. حضور جلوی دوربین را از سال 1363 با فیلم کوتاه «کودک و کبوتر» به کارگردانی «محمدرضا نجفی» آغاز کرد. اسکندری در تاریخ 20 مهر 89 دار فانی را وداع گفت. روحش شاد و یادش گرامی باد.
August 22, 1925 (۹۷ سال )

عکس‌های معصومه اسکندری

جیران آبادزاده و معصومه اسکندری در فیلم «کیسه برنج»
پوستر من ترانه پانزده سال دارم
۷.۰۸ /۱۰

از مجموع ۷۶۴۹ رای

امتیاز شما
پوستر ایران سرای من است
۶.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر زندگی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دنیا
۶.۰۴ /۱۰

از مجموع ۵۶ رای

امتیاز شما
پوستر شب های روشن
۶.۸۲ /۱۰

از مجموع ۱۱۴۱ رای

امتیاز شما
پوستر پاتال و آرزوهای کوچک
۷ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر گوشواره
۸.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر سفر به شرق
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شور عشق
۵.۲۷ /۱۰

از مجموع ۲۲ رای

امتیاز شما
پوستر واهمه های حضور (موج و دریا)
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آسمان پر ستاره
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر کیسه برنج
۹.۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر عروس
۶.۵۸ /۱۰

از مجموع ۱۳۳۱ رای

امتیاز شما
پوستر بازگشت به خانه (ملک خاتون)
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما