فریده ورجاور

فریده ورجاور

بازیگر

پوستر مریم و مانی
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر از فریاد تا ترور
۷.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر در امتداد شب
۷.۸۸ /۱۰

از مجموع ۴۰ رای

امتیاز شما