نگین صدق گویا

بازیگر

نگین صدق گویا متولد سال 1349 در تهران است. او فارغ التحصیل رشته اقتصاد نظری در دانشگاه الزهرا است و بازیگری را در سال 1372 آغاز کرد. فعالیت حرفه ای در سینما را با فیلم «تیک،تاک» (محمدعلی طالبی) شروع کرد.

۷ اسفند ۱۳۴۹ (۵۱ سال )

عکس‌های نگین صدق گویا


نگین صدق گویا در اکران خصوصی فیلم «ماحی»
نگین صدق گویا در اکران خصوصی فیلم «نفس»
نگین صدق گویا و معصومه اقاجاني در اکران خصوصی فیلم «نفس»
سپیده خداوردی و نگین صدق گویا در افتتاحیه فیلم «کلمبوس» در سینما کوروش
نگین صدق گویا در فیلم «شکستن»
نگین صدق گویا در فیلم سینمایی «شکستن»
جشنواره-فیلم-فجر-40جشنواره-فیلم-فجر-40
پوستر از سرنوشت
۷ /۱۰

از مجموع ۲۲۱ رای

امتیاز شما
پوستر شکستن
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر به کجا چنین شتابان
۶.۶۲ /۱۰

از مجموع ۱۳ رای

امتیاز شما
پوستر قایقران
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شهری که نمی خوابد
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر زمانی برای دوست داشتن
۶ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر ساعت صفر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شکر تلخ
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر زن امروز
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر شن های کف رودخانه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر واکنش پنجم
۶.۳۳ /۱۰

از مجموع ۱۹۷۵ رای

امتیاز شما
پوستر ابراهیم خلیل الله
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مانا
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر خواستگار محترم
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر انتخاب
۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر رأی باز
۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر خلبان
۶ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر عبور از خط سرخ
۸.۶۸ /۱۰

از مجموع ۲۲ رای

امتیاز شما
پوستر عاشق فقیر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بیقرار
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر تیک تاک
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما