سیاوش چراغی پور

بازیگر

سیاوش چراغی پور متولد سال 1342 در قصرشیرین، بازیگر ایرانی است. او فارغ التحصیل آموزشگاه آناهیتا است.

۲۹ اسفند ۱۳۴۱ (۵۹ سال )

عکس‌های سیاوش چراغی پور


سیاوش چراغی پور در فیلم «لانتوری»
سیاوش چراغی پور و فراز مدیری در فیلم ماهی و گربه
سیاوش چراغی پور و مسعود رایگان در فیلم «سرو زیر آب»
«سرو زیر آب»
سیاوش چراغی پور در نشست خبری «سرو زیر آب» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر
اکران فیلم سینمایی «سرو زیر آب» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر
فیلم «دلم می خواد»

ویدیو و مصاحبه تصویری


آنونس جدید «مارموز»
در «رقص روی شیشه » قسمت هشتم ...
آنونس «جهان با من برقص»
در قسمت 7 «رقص روی شیشه » ...
در قسمت نهم «رقص روی شیشه»‌ ...

اخبار

پوستر خاک آشنا
۶.۶۷ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر چشم
۶.۴ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر گناهکاران
۶.۷۵ /۱۰

از مجموع ۲۸ رای

امتیاز شما
پوستر سایه فیل
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر همیشه پای یک زن در میان است
۵.۶۵ /۱۰

از مجموع ۳۴ رای

امتیاز شما
پوستر نامه‌ای به ناشر محترم
۷.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر موریانه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر روایت های ناتمام
۶ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر وقت ناهار
۶.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر دلم می‌خواد
۶.۲۶ /۱۰

از مجموع ۱۵۶ رای

امتیاز شما
پوستر رقص روی شیشه - قسمت 1
۸.۷۷ /۱۰

از مجموع ۴۳ رای

امتیاز شما
پوستر رقص روی شیشه - قسمت 4
۸.۷۶ /۱۰

از مجموع ۱۷ رای

امتیاز شما
پوستر ترانه
۵.۳۵ /۱۰

از مجموع ۲۳ رای

امتیاز شما
پوستر مارموز
۵.۹۱ /۱۰

از مجموع ۳۵۸ رای

امتیاز شما
پوستر لیسانسه ها 1
۸.۰۶ /۱۰

از مجموع ۱۶ رای

امتیاز شما
پوستر رقص روی شیشه - قسمت 8
۶.۸۸ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر دم اژدها
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر می جان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر زیر نظر
۶.۱ /۱۰

از مجموع ۲۸۷ رای

امتیاز شما
پوستر جهان با من برقص
۷.۹۳ /۱۰

از مجموع ۵۷۶ رای

امتیاز شما
پوستر رقص روی شیشه
۷.۸۲ /۱۰

از مجموع ۶۲۶ رای

امتیاز شما
پوستر لونه زنبور
۶.۳۶ /۱۰

از مجموع ۲۸۹ رای

امتیاز شما
پوستر جامه دران
۶.۳ /۱۰

از مجموع ۳۷۶ رای

امتیاز شما
پوستر سرو زیر آب
۵.۹۷ /۱۰

از مجموع ۲۲۸ رای

امتیاز شما
پوستر خاکستر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ورود آقایان ممنوع
۷.۷ /۱۰

از مجموع ۶۷۰۶ رای

امتیاز شما
پوستر من ترانه پانزده سال دارم
۷.۰۸ /۱۰

از مجموع ۷۶۴۶ رای

امتیاز شما
پوستر ماهی و گربه
۶.۷ /۱۰

از مجموع ۲۸۷۱ رای

امتیاز شما
پوستر دوقلوها
۵.۱۱ /۱۰

از مجموع ۱۰۹ رای

امتیاز شما
پوستر لیسانسه ها 2
۹.۲۵ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر لب خط
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر فوق لیسانسه ها
۶.۹۴ /۱۰

از مجموع ۱۶۸ رای

امتیاز شما
پوستر حبس مجرد
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر گیج گاه
۵.۲۸ /۱۰

از مجموع ۴۷ رای

امتیاز شما
پوستر بچه مهندس 4
۴.۹۸ /۱۰

از مجموع ۴۸ رای

امتیاز شما
پوستر دو کیلومتر به کردان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر سال های دور از خانه
۷.۱۶ /۱۰

از مجموع ۳۶۵ رای

امتیاز شما
پوستر دیو و ماه پیشونی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر نردبام آسمان
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر کلبه ای در مه
۴.۸۱ /۱۰

از مجموع ۱۶ رای

امتیاز شما
پوستر لانتوری
۶.۸۹ /۱۰

از مجموع ۵۳۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر ایران برگر
۶.۱۹ /۱۰

از مجموع ۱۱۹۶ رای

امتیاز شما
پوستر استرداد
۷.۰۹ /۱۰

از مجموع ۴۵ رای

امتیاز شما
پوستر ارادتمند؛ نازنین، بهاره، تینا
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر تابستان داغ
۵.۹۹ /۱۰

از مجموع ۴۵۰ رای

امتیاز شما
پوستر گورکن
۶.۰۶ /۱۰

از مجموع ۱۸ رای

امتیاز شما
پوستر کوزوو
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ما همه با هم هستیم
۵.۱۴ /۱۰

از مجموع ۳۲۶ رای

امتیاز شما
پوستر قطع فوری
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر پریسان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آبجی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بچه مهندس 1
۷.۱۵ /۱۰

از مجموع ۱۳ رای

امتیاز شما
پوستر بچه مهندس 2
۶.۱۴ /۱۰

از مجموع ۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر روزگار جوانی 2
۱.۵ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر ملاقات خصوصی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر جیران
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر جنایت بی دقت
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر میانبر
۵.۸۶ /۱۰

از مجموع ۱۱۱ رای

امتیاز شما