داود خیام

کارگردان, نویسنده

عکس‌های داود خیام


داود خیام و احسان امانی در پشت صحنه فیلم «ماحی»
داود خیام در پشت صحنه فیلم سینمایی «ماحی»
داود خیام در پشت صحنه فیلم «ماحی»
آنا نعمتی و داود خیام در پشت صحنه فیلم «ماحی»
اکران خصوصی «ماحی»
داود خیام در اکران خصوصی فیلم «ماحی»
پشت صحنه فیلم سینمایی «ماحی»
پوستر شاباش
۴.۳۲ /۱۰

از مجموع ۲۸ رای

امتیاز شما
پوستر ماحی
۵.۶۳ /۱۰

از مجموع ۴۸ رای

امتیاز شما
پوستر باب مارلی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ماحی
۵.۶۳ /۱۰

از مجموع ۴۸ رای

امتیاز شما
پوستر باب مارلی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما