سوسن

بازیگر, خواننده, حرکات موزون
پوستر طوفان در شهر ما
۴ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بر آسمان نوشته
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر بوسه مادر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر فریاد
۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر کلاه نمدی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر گل های گیلان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر پسر دریا
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر هفده روز به اعدام
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر غروب عشق
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ولگرد
۹.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر تک تازان صحرا
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شیرمرد
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سوگلی
۵.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما