داوود عمادی

بازیگر

پوستر حکم
۶.۹۵ /۱۰

از مجموع ۵۸ رای

امتیاز شما
پوستر مرسدس
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر دندان مار
۶.۲۶ /۱۰

از مجموع ۸۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر سربازهای جمعه
۶.۳ /۱۰

از مجموع ۴۴ رای

امتیاز شما