شایسته ایرانی

اطلاعات کاربر

نام و نام خانوادگیشایسته ایرانی
درباره منشایسته ایرانی متولد 1358 تهران، لیسانس نمایش از دانشگاه آزاد. از جمله فعالیت وی می توان به فیلم آفساید، موج سوم، آینه های روبرو اشاره کرد.