شایسته ایرانی

بازیگر
شایسته ایرانی متولد 1358 تهران، لیسانس نمایش از دانشگاه آزاد. از جمله فعالیت وی می توان به فیلم آفساید، موج سوم، آینه های روبرو اشاره کرد.
June 22, 1979 (۴۳ سال )

عکس‌های شایسته ایرانی


پوستر بین المللی فیلم آیینه های رو به رو
شایسته ایرانی در  فیلم آینه های رو به رو نگار آذربایجانی
شایسته ایرانی و غزل شاکری در فیلم آینه های رو به رو
شایسته ایرانی در نمایی از فیلم آینه های رو به رو
فیلم «فصل نرگس» با بازی شایسته ایرانی
یکتا ناصر و شایسته ایرانی در نمایی از فیلم «فصل نرگس» ساخته نگار آذربایجانی
یکتا ناصر و شایسته ایرانی در نمایی از فیلم «فصل نرگس»
پوستر خانه امن
۶.۸۴ /۱۰

از مجموع ۹۶ رای

امتیاز شما
پوستر عید امسال
۷ /۱۰

از مجموع ۳۲ رای

امتیاز شما
پوستر کامیون
۵.۴۲ /۱۰

از مجموع ۸۸ رای

امتیاز شما
پوستر ایراندخت
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر ستارخان
۱۰ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر حکم تیر
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر آفساید
۶.۵۳ /۱۰

از مجموع ۴۳ رای

امتیاز شما
پوستر امکان مینا
۴.۷۴ /۱۰

از مجموع ۳۶۵ رای

امتیاز شما
پوستر آینه های روبرو
۶.۸۳ /۱۰

از مجموع ۴۶ رای

امتیاز شما
پوستر ترور خاموش
۵.۶۳ /۱۰

از مجموع ۵۲ رای

امتیاز شما
پوستر فصل نرگس
۵.۳ /۱۰

از مجموع ۲۱۶ رای

امتیاز شما
پوستر خاله قورباغه
۵.۰۳ /۱۰

از مجموع ۸۹ رای

امتیاز شما
پوستر موج سوم
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما