شایسته ایرانی

بازیگر

شایسته ایرانی متولد 1358 تهران، لیسانس نمایش از دانشگاه آزاد. از جمله فعالیت وی می توان به فیلم آفساید، موج سوم، آینه های روبرو اشاره کرد.

۱ تیر ۱۳۵۸ (۴۲ سال )

عکس‌های شایسته ایرانی


پوستر بین المللی فیلم آیینه های رو به رو
شایسته ایرانی در  فیلم آینه های رو به رو نگار آذربایجانی
شایسته ایرانی و غزل شاکری در فیلم آینه های رو به رو
شایسته ایرانی در نمایی از فیلم آینه های رو به رو
فیلم «فصل نرگس» با بازی شایسته ایرانی
یکتا ناصر و شایسته ایرانی در نمایی از فیلم «فصل نرگس» ساخته نگار آذربایجانی
یکتا ناصر و شایسته ایرانی در نمایی از فیلم «فصل نرگس»
پوستر موج سوم
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر خاله قورباغه
۵.۰۳ /۱۰

از مجموع ۸۹ رای

امتیاز شما
پوستر فصل نرگس
۵.۲۷ /۱۰

از مجموع ۲۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر عید امسال
۷.۴۴ /۱۰

از مجموع ۲۷ رای

امتیاز شما
پوستر ترور خاموش
۵.۶۳ /۱۰

از مجموع ۵۲ رای

امتیاز شما
پوستر آینه های روبرو
۶.۸۲ /۱۰

از مجموع ۴۵ رای

امتیاز شما
پوستر امکان مینا
۴.۷۴ /۱۰

از مجموع ۳۶۵ رای

امتیاز شما
پوستر آفساید
۶.۵۱ /۱۰

از مجموع ۳۹ رای

امتیاز شما
پوستر حکم تیر
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ستارخان
۱۰ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر ایراندخت
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر کامیون
۵.۴۲ /۱۰

از مجموع ۸۸ رای

امتیاز شما
پوستر خانه امن
۷.۲۸ /۱۰

از مجموع ۸۸ رای

امتیاز شما