مهرداد صدیقیان

بازیگر

مهرداد صدیقیان متولد 1367 در تهران است. وی فعالیت سینمایی خود را در مقام بازیگری از سال 1384 با فیلم عصر جمعه آغاز کرد.

عکس‌های مهرداد صدیقیان


مهرداد صدیقیان نامزد بهترین بازیگر مرد برای «ماجرای نیمروز» در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
مهرداد صدیقیان نامزد بهترین بازیگر مرد برای فیلم «ماجرای نیمروز» در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
مهرداد صدیقیان در نشست خبری فیلم «ماجرای نیمروز» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
مهرداد صدیقیان در نشست خبری «ماجرای نیمروز» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
نشست خبری «ماجرای نیمروز» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
اکران فیلم «ماجرای نیمروز» در جشنواره فیلم فجر35
اکران «ماجرای نیمروز» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

ویدیو و مصاحبه تصویری


فرش قرمز سمفونی نهم
فتوکال فیلم «طلا»
فرش قرمز ایده اصلی
فرش قرمز فیلم «سونامی»
انونس «ایده اصلی»
آنونس فیلم «طلا»
آنونس فیلم «سمفونی نهم»

اخبار

پوستر اتوبوس شب
۶.۹۴ /۱۰

از مجموع ۱۶ رای

امتیاز شما
پوستر موج سوم
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر پنهان
۴ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر پدیده
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دیوار
۵.۷۳ /۱۰

از مجموع ۹۹ رای

امتیاز شما
پوستر سپید و سیاه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر خماری
۳.۵ /۱۰

از مجموع ۶۴ رای

امتیاز شما
پوستر حیران
۵.۸۵ /۱۰

از مجموع ۲۶ رای

امتیاز شما
پوستر به تهران خوش آمدید
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ناخواسته
۵.۳۷ /۱۰

از مجموع ۵۱ رای

امتیاز شما
پوستر اروند
۵.۸۲ /۱۰

از مجموع ۱۶۵ رای

امتیاز شما
پوستر جاده باریک می‌شود
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر رقص روی شیشه - قسمت 1
۸.۷۷ /۱۰

از مجموع ۴۳ رای

امتیاز شما
پوستر رقص روی شیشه - قسمت 2
۷.۷۵ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر رقص روی شیشه - قسمت 3
۶.۸۳ /۱۰

از مجموع ۷۱ رای

امتیاز شما
پوستر شماره 17 سهیلا
۶.۲۱ /۱۰

از مجموع ۱۸۱ رای

امتیاز شما
پوستر رقص روی شیشه - قسمت 4
۸.۷۶ /۱۰

از مجموع ۱۷ رای

امتیاز شما
پوستر سفر مرگ
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر رقص روی شیشه - قسمت 5
۸.۱ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر رقص روی شیشه - قسمت 6
۸.۸۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر رقص روی شیشه - قسمت 7
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر رقص روی شیشه - قسمت 8
۶.۸۸ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر رقص روی شیشه - قسمت 9
۹.۶ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر رقص روی شیشه - قسمت 10
۹.۲۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر رقص روی شیشه - قسمت 11
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر یک خانواده محترم
۴.۹۵ /۱۰

از مجموع ۳۸ رای

امتیاز شما
پوستر ایده اصلی
۵.۱۶ /۱۰

از مجموع ۴۲۲ رای

امتیاز شما
پوستر طلا
۵.۷۹ /۱۰

از مجموع ۵۴۴ رای

امتیاز شما
پوستر رقص روی شیشه
۷.۸۲ /۱۰

از مجموع ۶۲۵ رای

امتیاز شما
پوستر عطر داغ
۴.۷۸ /۱۰

از مجموع ۴۱ رای

امتیاز شما
پوستر عصر جمعه
۷ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر سمفونی نهم
۵.۲۷ /۱۰

از مجموع ۳۸۳ رای

امتیاز شما
پوستر نی پوشیده با گردنبند
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شاهگوش
۷.۱ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر تا ابد
۵.۰۷ /۱۰

از مجموع ۲۹ رای

امتیاز شما
پوستر حیرانی
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر مدینه
۷.۴۱ /۱۰

از مجموع ۲۹ رای

امتیاز شما
پوستر قاعده تصادف
۵.۶۸ /۱۰

از مجموع ۱۰۶ رای

امتیاز شما
پوستر هرمان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دیوار
۵.۱۴ /۱۰

از مجموع ۲۹ رای

امتیاز شما
پوستر مادر قلب اتمی
۴.۵۵ /۱۰

از مجموع ۳۵۵ رای

امتیاز شما
پوستر شهربانو
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سونامی
۴.۵۷ /۱۰

از مجموع ۲۷۳ رای

امتیاز شما
پوستر زرد
۵.۲۴ /۱۰

از مجموع ۱۳۲۱ رای

امتیاز شما
پوستر لابی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر کنعان
۶.۳۱ /۱۰

از مجموع ۲۸۶۹ رای

امتیاز شما
پوستر ماجرای نیمروز
۷.۰۳ /۱۰

از مجموع ۵۷۴۰ رای

امتیاز شما
پوستر سقوط یک فرشته
۶.۲۵ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر لامینور
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما