جلال مهربان

کارگردان, نویسنده, تهیه کننده

جلال مهربان متولد 1320 تهران، فارغ التحصیل سینما، تلویزیون و رادیو از دانشکده هنرهای دراماتیک است. وی مدتی نیز در اسپانیا برای آشنایی با تکنولوژی سینما به سر برد و همچنین مدتی نیز در کانادا به مطالعه سینما پرداخته است.فعالیت فیلمسازی را از 1353 با فیلم «مسافر» به عنوان نویسنده و کارگردان آغاز کرد.

پوستر عاصی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مسافر
۶ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر هزار بار مردن
۵.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر راهی به سوی خدا
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر دام
۹.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر مسافر
۶ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر هزار بار مردن
۵.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر راهی به سوی خدا
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر دام
۹.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر دام
۹.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر دام
۹.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر کشتی آنجلیکا
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما