زینت مودب

بازیگر
زینت مودب پور همسر پرویز خطیبی (کارگردان قدیمی سینما) است.
پوستر طوفان زندگی
۸.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر واریته بهاری
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر زندانی امیر
۷.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما