حسام دهقانی

کارگردان, نویسنده
حسام دهقانی نویسنده و کارگردان است.
اسکار-2023اسکار-2023
پوستر تروما
۹.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر تروما
۹.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما