جک هاوکینز

بازیگر

جان ادوارد جک هاوکینز (۱۹۷۳-۱۹۱۰) بازیگر انگلیسی در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ بود.

پوستر پل رودخانه کوای
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بن هور
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر لورنس عربستان
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما