منصور مزینانی

تهیه کننده, مدیر تهیه, امور فنی

منصور مزینانی متولد 1323 مزینان (سبزوار)، وی فعالیت سینمایی خود را از سن 15 سالگی با ایفای نقش های کوتاه در چند فیلم آغاز نمود.مزینانی پس از اخذ دیپلم با ورود به کادر فنی و گذراندن مراحل مختلف بعنوان مدیر تدارکات، تولید و اسپشیال افکت در بیش از 20 فیلم فعالیت داشته است. وی در سال 1361 با تأسیس مؤسسه سینمایی روشن فیلم (تولید و توزیع فیلم) تهیه کنندگی و سرمایه گذاری را آغاز نمود و در توزیع و پخش بیش از صد فیلم نیز فعالیت داشته است.

پوستر عقاب ها
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر دزد و نویسنده
۷.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر قربانی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر متهم
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر شب بخیر غریبه
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر غریبه
۹.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر خروس
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سازش
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر شب غریبان
۸.۶۳ /۱۰

از مجموع ۱۹ رای

امتیاز شما
پوستر حسن سیاه
۷.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر سوته دلان
۷.۴۲ /۱۰

از مجموع ۲۷۱۳ رای

امتیاز شما
پوستر زن و عروسک هایش
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر غلام ژاندارم
۷.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر گرگ بیزار
۷.۴۳ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر مشکل آقای اعتماد
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر عقاب ها
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر شام آخر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما