ایسائو تاکاهاتا

کارگردان, نویسنده
ایسائو تاکاهاتا کارگردان، فیلم نامه نویس، تهیه کننده و انیشمین ساز مطرح ژاپنی است. هایدی، دختر آلپ، مارکو و آنه با موهای قرمز از آثار مطرح وی به عنوان کارگردان هستند.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر افسانه شاهدخت کاگویا
۸ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مدفن کرم های شب تاب  
۹ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر افسانه شاهدخت کاگویا
۸ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مدفن کرم های شب تاب  
۹ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما