یکتا

بازیگر
اسکار-2023اسکار-2023
پوستر مشت مرد
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دختران بلا، مردان ناقلا
۹.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر کندو
۷.۲۹ /۱۰

از مجموع ۱۸۰ رای

امتیاز شما
پوستر چلچراغ
۷.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر ناجورها
۸.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر شکست ناپذیر
۸.۲۵ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما