سعیده عرب

بازیگر

این هنرمند در سریال «احضار» به کارگردانی و نویسندگی علیرضا افخمی، در نقش "خدیجه" حضور داشت. این سریال در ماه رمضان 1400 پخش شد و در خلاصه داستان آن آمده است: مائده، به همراه سه دختر دیگر که از دوستان صمیمی وی هستند، راهی شمال شده و بعد از آمدن خواستگار سابق او به نام محسن، زندگی او دگرگون می‌شود.

عکس‌های سعیده عرب

پوستر فیلم «گوزن»
سعیده عرب و غزاله فغانی در سریال «احضار»
پوستر بالاتر از خطر
۸.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر تیک
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر رخساره
۷.۹۱ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر شب برهنه
۷.۶۴ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر از دوردست
۴.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر مسیح
۸ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر شیفت شب
۵.۱۷ /۱۰

از مجموع ۲۶۳ رای

امتیاز شما
پوستر سرقت بی‌نقص
۴.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر کلانتر 3
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ارمغان تاریکی
۹ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر گوزن
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر بوکین
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر زنبق های وحشی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر وارث
۹.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر زمستان گرم
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر روزگار
۴.۲۳ /۱۰

از مجموع ۱۳ رای

امتیاز شما
پوستر زمانی برای عاشقی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر کاشانه
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر روح الله
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر روزهای آرزو
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آغوش های خالی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر چتر عاشقی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر موچین
۵.۱ /۱۰

از مجموع ۱۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر پنجشنبه آخر ماه
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر معصوم
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر احضار
۴.۵۱ /۱۰

از مجموع ۴۷ رای

امتیاز شما
پوستر شهر آشوب
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آقا و خانم سنگی
۲ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سوگند
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر اولین شب آرامش
۶.۵۳ /۱۰

از مجموع ۳۰ رای

امتیاز شما
پوستر بانوی سردار
۵.۷۱ /۱۰

از مجموع ۷۸ رای

امتیاز شما
پوستر یوسف پیامبر
۸.۰۸ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر خودخواسته
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما