مجتبی سلمانی

بازیگر
او از هنر جویان بازیگری مسعود کیمیایی بوده است و با حضور در فیلم سینمای «جرم» به کارگردانی مسعود کیمیایی بازیگری را تجربه کرد.
اسکار-2023اسکار-2023
پوستر بازجویی در کافه تهران
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر همیشه سینما
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر جرم
۶.۳۳ /۱۰

از مجموع ۴۸ رای

امتیاز شما
پوستر خداحافظی طولانی
۵.۷۷ /۱۰

از مجموع ۳۲۳ رای

امتیاز شما
پوستر آخرین بار کی سحر رو دیدی؟
۴.۹۳ /۱۰

از مجموع ۱۹۹ رای

امتیاز شما