توران قادری

بازیگر, مسئول دوخت لباس, طراح لباس
توران قادری درسال 1323 در زنجان متولد شد. او که از کودکی به بازیگری و خوانندگی علاقه داشت در اکثر تئاترهای مدرسه شرکت می کرد و به عضویت گروه تئاتر در می آمد. کارهای تلویزیونی او عبارتند از: روزگار وصل(شبکه برون مرزی)، خانه عشق، این خانه قشنگ است، سریالهای: روزگار جوانی،‌ این یک دادگاه نیست، وکلای جوان، کاشانه، همسفر، سوء تفاهم، فصل رویش، ماه مهربان، شب زدگان، یاس های سفید،‌ وقتی که تهران باغ بود، خیابان امید، بازتاب، مسافری از هند، حامی، رسم شیدائی و... . او همچنین در برنامه های کوتاه قبل از اخبار ساعت 14 و حدود 40 برنامه نمایشی از گروه اجتماعی و جنگ جوان به فعالیت پرداخت. قادری علاوه بر ایفای نقش در فیلمهای سینمایی در چند فیلم به عنوان مجری و طراح لباس حضور پیدا کرد.
June 4, 1944 (۷۸ سال )
پوستر آژانس دوستی
۶ /۱۰

از مجموع ۱۳ رای

امتیاز شما
پوستر وکلای جوان
۵.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر لبه تیغ
۸.۴ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر رویای نیمه شب تابستان
۶ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شتابزده
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر عروس فراری
۴.۶۴ /۱۰

از مجموع ۳۳ رای

امتیاز شما
پوستر حقیقت در آینه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ترن
۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر شبزدگان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر کاشانه
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر روزگار جوانی
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر تب سرد
۷.۵۸ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر گرگ و میش
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر شاخه گلی برای عروس
۴.۷۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر شیرهای جوان
۸.۲۵ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر مرد کوچک
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر تابلویی برای عشق
۹.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر ماه مهربان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر غزال
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شیرین و فرهاد
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر تنگنا
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر حامی
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر حمله خرچنگها
۵.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر حسنک
۶.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر گالان
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دو فیلم با یک بلیط
۶.۶۳ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر وسوسه
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر آخرین مهلت
۲.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر سایه های غم
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر حسنک
۶.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر گالان
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر آخرین مهلت
۲.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر حسنک
۶.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما