رسول قادری

بهتیرن فیلمهایی که دوست دارم : قبل انقلاب : قیصر - گوزنها - سوته دلان بعد انقلاب : آژانس شیشه ای - سگ کشی ، درباره الی

گالری تصاویر