میترا کرمی

بازیگر

میترا کرمی در سال 1356 در تهران متولد شد. او از طریق آموزش در آموزشگاههای بازیگری وارد عرصه هنر شد و کار خود را با بازی در فیلم تنبل قهرمان در سال 1380 شروع کرد.

۳ اسفند ۱۳۵۶ (۴۴ سال )
پوستر تنبل قهرمان
۸.۳۶ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر راز پرواز
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سلام
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آتش دل
۷ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر پل سیزدهم
۸ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما