ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

Guest User

اطلاعات کاربر
نام و نام خانوادگیGuest User

مقاله‌های Guest User

0

این نوشته، نگاهی ادبی و هنرمندانه به ویروس مرگبار و ناشناخته ای دارد که اینک مردمان جهان را هراسان کرده ...


* نویسنده: حمیدرضا نظری