اسماعیل خلج

کارگردان, نویسنده, بازیگر
اسماعیل خلج سال 1315 در شهر آستارا متولد شد. آموزش بازیگری او همراه با کار عملی از سال 1328 تا سال 1329 نزد «عبدالحسین نوشین و صمد صباحی» بود. بازی در تئاتر را از سال 1328 تجربه کرد. همچنین بازی در سینما را از سال 1337 با فیلم «یکی بود یکی نبود» به کارگردانی «رحیم روشنیان» آغاز کرد. اجرای نمایش های زنده در تلویزیون از سال 1337 از جمله کارهای وی بوده است. او همچنین کارمند بانک اصناف از سال 1338 تا سال 1344 و سپس وزارت فرهنگ و هنر از سال 1344 تا سال 1360 بوده است.
پوستر یلدا
۴.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر جلال الدین
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر اغما
۶.۶۳ /۱۰

از مجموع ۱۹ رای

امتیاز شما
پوستر بی قرار 2
۳.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر رسوایی
۴.۳۷ /۱۰

از مجموع ۵۹ رای

امتیاز شما
پوستر مهر طوبی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر باغبان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر پذیرایی ساده
۶.۷۸ /۱۰

از مجموع ۱۵۴ رای

امتیاز شما
پوستر و اینک بهشت
۴.۱۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر بیداری
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر سایه همسایه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر روز حسرت
۸.۵۷ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر امپراطور جهنم
۵.۲۸ /۱۰

از مجموع ۹۳ رای

امتیاز شما
پوستر مرده متحرک
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر عیاران
۹.۴۳ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر شهریار
۷.۷۱ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر یک تکه نان
۷.۸ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر آخرین سند
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر پابرهنه در بهشت
۶.۲۱ /۱۰

از مجموع ۸۳۳ رای

امتیاز شما
پوستر همیشه پای یک زن در میان است
۵.۷۷ /۱۰

از مجموع ۳۵ رای

امتیاز شما
پوستر سیب و سلما
۶ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر رسوایی 2
۳.۶۵ /۱۰

از مجموع ۱۱۰۴ رای

امتیاز شما
پوستر عروسک
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بیداری رویاها
۶.۸۹ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر بلندیهای صفر
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر جستجوگر
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پسر ایران از مادرش بی اطلاع است
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سایه همسایه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر وسوسه
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر جستجوگر
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سایه همسایه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما