علی دلگشایی

نویسنده
پوستر چوب خط
۶.۸۷ /۱۰

از مجموع ۲۳ رای

امتیاز شما
پوستر شاید یک معجزه
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ساحل امن
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مینو
۵.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر کله گنده ها
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما