طهورا ابوالقاسمی

تهیه کننده, مدیر تولید, گروه تولید

عکس‌های طهورا ابوالقاسمی


مهتاب کرامتی، منیژه حکمت، طهورا ابوالقاسمی وسحر مصیبی در اکران خصوصی مستند «صفر تا سکو»
مهتاب کرامتی و طهورا ابوالقاسمی در اکران خصوصی مستند «صفر تا سکو»
اکران خصوصی مستند «صفر تا سکو» در پردیس سینمایی چارسو
اکران خصوصی مستند «صفر تا سکو»
دومین اکران خصوصی مستند سینمایی «صفر تا سکو»
دومین اکران خصوصی مستند «صفر تا سکو»
پوستر استرداد
۷.۰۶ /۱۰

از مجموع ۴۷ رای

امتیاز شما
پوستر هیچ
۶.۶۵ /۱۰

از مجموع ۹۷ رای

امتیاز شما
پوستر حوالی اتوبان
۴.۷۵ /۱۰

از مجموع ۳۶ رای

امتیاز شما
پوستر زندگی خصوصی آقا و خانم میم
۶.۳۱ /۱۰

از مجموع ۲۳۰۷ رای

امتیاز شما
پوستر اقلیما
۶ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر اورکا
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر نامو(بیگانه)
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر تیک آف
۵.۹۷ /۱۰

از مجموع ۲۴۳ رای

امتیاز شما
پوستر صفر تا سکو
۵.۸۸ /۱۰

از مجموع ۴۳ رای

امتیاز شما
پوستر حوالی اتوبان
۴.۷۵ /۱۰

از مجموع ۳۶ رای

امتیاز شما
پوستر زن دوم
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر وقتی همه خواب بودند
۵.۸۶ /۱۰

از مجموع ۴۳ رای

امتیاز شما