مهدی قربانی

بازیگر

مهدی قربانی متولد 3 آبان 1380 بازیگر ایرانی است.

گالری تصاویر

مهدی قربانی در نمایی از فیلم «ابد و یک روز»
مهدی قربانی در فیلم «بیست و یک روز بعد»
نمایی از فیلم «بیست و یک روز بعد»
سید محمدرضا خردمندان و مهدی قربانی در نمایی از پشت صحنه فیلم «بیست و یک روز بعد»
حمیدرضا آذرنگ و مهدی قربانی در فیلم «بیست و یک روز بعد»
حمیدرضا آذرنگ و مهدی قربانی در «بیست و یک روز بعد»
نمایی از فیلم «بیست و یک روز بعد»
پوستر روز صفر
۷.۴۱ /۱۰

از مجموع ۶۴۷ رای

امتیاز شما
پوستر تنگه ابوقریب
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۱۰۳۷ رای

امتیاز شما
پوستر بیست و یک روز بعد
۶.۵۹ /۱۰

از مجموع ۸۵۹ رای

امتیاز شما
پوستر ابد و یک روز
۸.۱ /۱۰

از مجموع ۱۱۳۳۷ رای

امتیاز شما
پوستر خاتون
۸.۳ /۱۰

از مجموع ۱۵۸ رای

امتیاز شما