جیک وبر

بازیگر
جیک وبر (Jake Weber) متولد 19 مارس 1964 در لندن، بازیگر است. او با بازی در «Dawn of the Dead» در سال 2004، «Meet Joe Black» در سال 1998 و «Medium» در سال 2001 شناخته شده است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر کسانی که آرزو دارند من بمیرم
۶.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر با جو بلک آشنا شوید
۸.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر طلوع مردگان
۸.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما