پاتریک ویلسون

بازیگر

پاتریک ویلسون به انگلیسی Patrick Wilson متولد 3 ژوئیه 1973 بازیگر آمریکایی است.

عکس‌های پاتریک ویلسون


الیزابت ریسر و پاتریک ویلسون در فیلم «بزرگسال جوان»(Young Adult)
پاتریک ویلسون
پاتریک ویلسون در فیلم «بزرگسال جوان»(Young Adult)
پاتریک ویلسون
پاتریک ویلسون در نمایی از فیلم «بزرگسال جوان»(Young Adult)
پاتریک ویلسون
پاتریک ویلسون در نمایی از فیلم «رفت و آمد»
پوستر آکوامن
۷.۱۹ /۱۰

از مجموع ۱۶۱ رای

امتیاز شما
پوستر فارگو
۸.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر پرومتئوس
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر سقوط ماه
۴.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر آنابل به خانه می آید
۷.۷۸ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر احضار روح 3: شیطان مرا وادار کرد
۵.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر آکوامن و پادشاه گمشده
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بنیان گذار
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر میدوی
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر رفت و آمد
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر احضار روح 2
۷.۵۵ /۱۰

از مجموع ۲۷۹۶ رای

امتیاز شما
پوستر احضار روح
۷.۵۷ /۱۰

از مجموع ۸۱۸۰ رای

امتیاز شما
پوستر بتمن علیه سوپرمن: طلوع عدالت
۶.۴۹ /۱۰

از مجموع ۴۷ رای

امتیاز شما
پوستر توطئه آمیز
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر بچه های کوچک
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دستیار
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما