تام چوی

بازیگر
تام چوی (Tom Choi) بازیگر، نویسنده و تهیه کننده اهل کره جنوبی است. او در سریال تین ولف بازی کرده است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر عدالت  برای نوجوانان
۸ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بازی مرکب
۸.۴۳ /۱۰

از مجموع ۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر اعلان قرمز
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر جرات یا حقیقت
۷.۹۱ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما