کاوه سجادی حسینی

کارگردان, نویسنده, بازیگر

کاوه سجادی حسینی متولد 1356 و دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد کارگردانی می باشد. وی عضو پیوسته کانون برنامه ریزان و دستیار کارگردان است. * کارگردان فیلمهای بلند ویدئویی: 1. بی پایان 1385 شبکه اول سیما 2. فیلمسازان کوچک 1386 شبکه تهران 3. روزنه های به بهشت 1386 شبکه اول سینما 4. نگرانی 1387 شبکه دو سیما 5. راه... 1388 شبکه اول سیما 6. آتش زیر خاکستر 1388 شبکه اول سیما 7. روزی که می آید 1389 سیما فیلم 8. باد بهشت 1389 سیما فیلم 9. تله تئاتر وصیت نامه 1390 شبکه چهار 10. پگاه و پیکر 1391 شبکه اول سیما * کارگردان فیلم های کوتاه: 1. نگاه، 16 میلیمتری، / 2. همیشه.... / 3. شهر سرد / 4. ضد نور / 5. میشه حرف نزنی؟ / 6. تا تو هستی / 7. مورچه/ 8. چای تازه ...

۲۳ آبان ۱۳۵۸ (۴۳ سال )

عکس‌های کاوه سجادی حسینی

نمایی از پشت صحنه فیلم «بوفالو»
«درباره فروشنده»
کاوه سجادی حسینی در اکران خصوصی فیلم «ایتالیا ایتالیا»
کاوه سجادی حسینی، الهام کردا و مهدی کوشکی در پشت صحنه فیلم «بی سر»
پوستر بی سر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آتش زیر خاکستر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر پگاه و پیکر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بوفالو
۳.۷۵ /۱۰

از مجموع ۲۱۶ رای

امتیاز شما
پوستر شب، بیرون
۴.۷۷ /۱۰

از مجموع ۱۸۵ رای

امتیاز شما
پوستر آخرین شب سال
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بی سر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بوفالو
۳.۷۵ /۱۰

از مجموع ۲۱۶ رای

امتیاز شما
پوستر شب، بیرون
۴.۷۷ /۱۰

از مجموع ۱۸۵ رای

امتیاز شما
پوستر چهل سالگی
۵.۷۴ /۱۰

از مجموع ۲۷ رای

امتیاز شما
پوستر نصف مال من، نصف مال تو
۳.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر گناه من
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر در به درها
۴.۰۷ /۱۰

از مجموع ۸۳۱ رای

امتیاز شما
پوستر چهل سالگی
۵.۷۴ /۱۰

از مجموع ۲۷ رای

امتیاز شما
پوستر نصف مال من، نصف مال تو
۳.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر گناه من
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر چکه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بی سر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بی سر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر گاو خونی
۴.۶۱ /۱۰

از مجموع ۸۷۳ رای

امتیاز شما
پوستر زن زیادی
۵.۹۲ /۱۰

از مجموع ۷۱ رای

امتیاز شما
پوستر راز چشمه سرخ
۷.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما