گای پیرس

بازیگر
گای پیرس(Guy Pearce) بازیگر و کارگردان انگلیسی متولد 5 اوت 1967 است. «یادگاری»، «کنت مونت کریستو»، «مرد آهنی3» و «نابغه» از فیلم های او هستند.

عکس‌های گای پیرس


گای پیرس
گای پیرس
گای پیرس
گای پیرس
گای پیرس
گای پیرس
گای پیرس
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر محوطه بی درخت
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر میر از ایست تاون
۹.۴ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر حافظه
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر منطقه 414
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بدون پشیمانی
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر قلمرو حیوانات
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پرومتئوس
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر بازگشت به اوت بک
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر مرد آهنی 3
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر مری ملکه اسکاتلند
۵.۹۱ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر جاده
۷.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر بی قانون
۷.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر بلادشات
۶.۱۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر یادگاری
۷.۶۹ /۱۰

از مجموع ۲۲۵۵ رای

امتیاز شما
پوستر مهلکه
۷.۱۴ /۱۰

از مجموع ۱۲۴۲ رای

امتیاز شما