فتح الله امیری

کارگردان, نویسنده, تهیه کننده
فتح الله امیری متولد سال 1360 در تهران کارگردان ایرانی است. او مدرک کارشناسی ارشد است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر زندگی در کسوف
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر در گرداب انقراض
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر زندگی در کسوف
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر در گرداب انقراض
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر در گرداب انقراض
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما