آری استر

کارگردان, نویسنده
آری استر به انگلیسی Ari Aster کارگردان و نویسنده امریکایی است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر بیو ترسیده
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر میدسامر
۵.۷۳ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر بلوار ناامیدی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر موروثی
۵.۶۳ /۱۰

از مجموع ۴۱ رای

امتیاز شما
پوستر بیو ترسیده
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر میدسامر
۵.۷۳ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر بلوار ناامیدی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر موروثی
۵.۶۳ /۱۰

از مجموع ۴۱ رای

امتیاز شما